Skėmių kaimo bendruomenės traktieriaus įrengimas

Radviliškio rajone esanti Skėmių kaimo bendruomenė — viena seniausių rajone, išaugusi iš dvejus metus iki tol veikusio Lietuvos ūkininkių draugijos skyriaus. Kaimo moterys, pastebėjusios ypač opias socialines problemas ir suprasdamos, kad vien dejonėmis nieko nepakeisi, kelių entuziasčių iniciatyva susibūrė į moterų klubą, kuris peraugo į Lietuvos ūkininkių draugijos skyrių.

Skėmių kaimas nuo rajono centro, bei kitų artimiausių miestų nutolęs apie 40-50 km. Jame gyvena apie 460 žmonių. Jaunimui nėra patrauklus, nes darbo vietų mažai, mokykla – tik pradinė, darbo vietų, ypač moterims, maža. Didelis moterų nedarbas ir dėl to kylančios socialinės problemos paskatino kaimo bendruomenę kartu su Skėmių seniūnija ieškoti būdų kaip būtų galima padidinti gyventojų užimtumą sudarant sąlygas dirbti ir užsidirbti, o ne gyventi iš pašalpų. Kaime gyventojai turi galimybę užauginti gerus, natūralius maisto produktus, kurių reikia miesto gyventojams. Tačiau nemaža dalis gyventojų neturi galimybės realizuoti užaugintos produkcijos, arba tiesiog neapsimoka jos vežti į miestus. Dalis gyventojų praradę socialinius įgūdžius. Dalyvaujant projekte “XXI amžiaus seniūnija” buvo sudaryta Skėmių kaimo vystymo strategija – nutarta kurti teminį kaimą. Parengtas projektas “Dirbk Skėmiams” į kurį įtraukta 40 vietos ir aplinkinių kaimų socialinės rizikos šeimų, ilgalaikių bedarbių bei daugiavaikių šeimų narių siekiant didinti jų užimtumą, mokant dirbti, skatinant jų suinteresuotumą.

Skėmiuose prie pat kelio Jonava-Šeduva nuo XIX amžiaus užsilikęs seniausias pastatas, kuriame buvusi pakelės perkinkimo pašto pastotė, karčema (vėliau – pradinė mokykla, kultūros namai), sakoma, kad čia buvo užsukę ir caras su cariene. Pastatas prašosi remonto, buvo ruošiamasi jį griauti. Skėmių kaimo bendruomenė šiame pastate nori įrengti traktierių (užeigą), kuriame pravažiuojantiems būtų galimybė pavalgyti paprastų, nebrangių senovinių patiekalų, taip pat čia būtų vedama edukacinė meduolių kepimo programa (sudedamoji javo kelio ir medaus edukacinių programų dalis). Edukacinių programų parengimui ir vedimui gavome finansavimą iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos. Įsigyti stalai, kėdės, indai, dalis įrangos traktieriui. Iš ESFA vykdomo projekto suremontuota dalis patalpų.

Tačiau, kad pradėtų veikti traktierius, trūksta lėšų virtuvės įrangos įsigijimui. Įrengus virtuvės patalpas bus galima vesti edukacines programas pagal amžiaus grupes, organizuoti netradicines šventes šeimoms, kolektyvams.

TAPK BURIŲ BIČIULIU – padėk surinkti lėšų projektams finansuoti

Burių bičiulių fondas naudojamas teikiant mikrokreditus pilietinės visuomenės organizacijoms ir socialiniams verslams, kuriems reikia trumpalaikės finansinės pagalbos. Fondui skirtos lėšos dirbs nuolatos – įgyvendinus projektą jos grįš Burėms ir bus vėl naudojamos kitiems projektams vystyti. Kviečiame prisidėti prie Burių bičiulių fondo negrąžintinai skiriant jam lėšų. Bičiulius nuolatos informuosime apie tai, kas vyksta Burėse ir projektuose, kviesime į projektų pristatymus ir renginius.

  • 5EUR
  • 20EUR
  • 35EUR
  • 50EUR
  • 65EUR
  • 80EUR
  • 95EUR
  • 105EUR

Apie mus rašo