Arklys Gelgaudiškio bendruomenės bričkai

Atgyjantis Gelgaudiškio dvaro ansamblis yra nacionalinės reikšmės ir vienas stambiausių Panemunių regiono kultūros paveldo objektų (dvarą supa 118,5 ha parkas, kur legendų pagrindu įrengtas pažintinis takas, 2012 – 2013 metais čia organizuota 130 miestelio, dvaro istoriją ir legendas pristatančių teatralizuotų, pažintinių dvaro istoriją pristatančių ekskursijų, kurių metu apsilankė 6000 turistų). Vietovė, esanti nacionaliniame ir Suvalkijos turizmo maršrute, gausiai lankoma turistų. Gelgaudiškio bendruomenės (2010 ir 2011 metų Nacionalinio konkurso „Tikime laisve“ finalininkės) ir valdžios pastangomis baigiamas pirmasis ir padėtas antrasis dvaro rūmų restauravimo etapas.

Šioje edvėje sutelktas kultūrinių renginių potencialas. 2011 – 2012 metais sukurtos dvaro amatų ir kultūros centro užuomazgos: jaunimas ir vietos siuvėjos siuva ir realizuoja suvenyrinius krepšius, maišelius vaistažolėms, keramikos suvenyrus, siuvami dvaro rūbai, vietos stalius pagamino XIX a. pavyzdžio arkliu traukiamą bričką, kuria teatralizuotų ekskursijų ir švenčių metu yra vėžinami svečiai ir turistai.

Į dvaro atgimimo veiklą per amatus įtraukiamas jaunimas: vasaros stovyklų metu parke pastatyti informaciniai stendai, suoleliai, sutvarkytos senosios dvarininkų kapinės, tilteliai. Šiuo metu steigiama knygrišykla senosiomis dvaro technologijomis, istorinio kostiumo siuvykla – nuomos punktas, edukacinė dailiųjų amatų bazė. Dvaras tampa krašto sociokultūriniu židiniu, kuriame vystomas, skatinamas bendruomenės verslumas.

Sudarant palankią aplinką bendruomenės verslumui plėtoti, numatoma įvairių turistinių – pramoginių paslaugų įvairovė, viena jų – ne epizodinis, bet nuolatinis dvarą lankančių turistų pavėžinimas brička. Tam tikslui yra reikalingas arklys – šiuo metu jis yra skolinamas iš ūkininkų. Arkliui ir pakinktams įsigyti reikalinga 5940 litų suma.

Už paramą šiai svajonei įgyvendinti Jums gelgaudiškiečiai atsilygins svetingumu ir jau išvystytomis paslaugomis: teatralizuotomis ir pažintinėmis ekskursijomis, siurprizais, ypatingu pavėžinimu brička, traukiama stebuklingu – GERŲ ŽMONIŲ dėka įsigytu arkliu.

TAPK BURIŲ BIČIULIU – padėk surinkti lėšų projektams finansuoti

Burių bičiulių fondas naudojamas teikiant mikrokreditus pilietinės visuomenės organizacijoms ir socialiniams verslams, kuriems reikia trumpalaikės finansinės pagalbos. Fondui skirtos lėšos dirbs nuolatos – įgyvendinus projektą jos grįš Burėms ir bus vėl naudojamos kitiems projektams vystyti. Kviečiame prisidėti prie Burių bičiulių fondo negrąžintinai skiriant jam lėšų. Bičiulius nuolatos informuosime apie tai, kas vyksta Burėse ir projektuose, kviesime į projektų pristatymus ir renginius.

  • 5EUR
  • 20EUR
  • 35EUR
  • 50EUR
  • 65EUR
  • 80EUR
  • 95EUR
  • 105EUR

Iniciatyvos vėjai